Сполучник як службова частина мови. Вживання сполучників у простому і складному реченні

Мета. Поглибити знання учнів про сполучник як службову частину мови, його граматичне значення.

Формувати загально-пізнавальні вміння знаходити сполучники в тексті, характеризувати їх, розвивати спостережливість, мовлення, логічне мислення.

Виховувати любов до рідної природи.

Тип уроку. Засвоєння нових знань та формування вмінь.

Обладнання. Підручник, комп’ютер, опорна схема, ілюстрації.

Хід уроку

І. Організаційний момент. Ознайомлення з епіграфом уроку.

Все лихе в серці мало б, здається, зникнути

В спілкуванні з природою – цим безпосереднім

Джерелом краси і добра

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

 1. Орфографічна хвилинка (з використанням комп’ютера).

Вставте, де потрібно апостроф.

Здоров..я, бур..ян, матір..ю, возз..єднання, під..їхати, двох..ярусний, духм..яний, моркв..яний, св…ято, цв..ях, медв..яний, р..юмсати.

 1. Мікрофон.
 • Пригадайте, які частини мови належать до службових.
 • Чим відрізняються службові частини мови від самостійних.
 • Визначте, у якій колонці наведені приклади прийменників, а у якій сполучників.
У, в, на,

з, під,

понад

А, але, і,

й, що,

щоб, най, бо

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

 1. Виразно прочитайте текст. Визначте основну думку тексту. До якого стилю мовлення належить висловлювання. Свою думку доведіть.

Мабуть, найбільшу насолоду і радість, найпалкішу любов до рідного краю, до життя викликає спілкування з природою. Вона чарувала і чарує, хвилювала і хвилює людину. Шепіт голубої води, зелених дібров, спів дзвінкоголосих пташок, запах і розмаїття квітів – усе це дорога серцю, ні з чим незрівнянна краса рідної землі.

Природа і Вітчизна невіддільні. У кожного з нас залишився в серці добрий куточок, де минуло дитинство: зелена левада, луки з пахучою скошеною травою, сонячний сосновий бір або тінявий гай з суничними галявинами, широке поле, де так легко і солодко дихати, стежина, обабіч якої ростуть волошки і маки, і по якій, здається, не ідеш, а летиш, неначе птах.

 1. Назвіть сполучники. Дослідіть, яку роль вони відіграють у тексті:
 • поєднують однорідні члени;
 • поєднують частини складного речення;
 • служать для зв’язку речень у висловлюванні.
 1. Які службові слова, крім сполучників, ужиті в тексті? Назвіть їх.

IV. Повідомлення теми та мети уроку.

V. Вивчення нового матеріалу.

Робота зі схемою.

Розгляньте схему. Визначте, які ознаки властиві сполучнику.

Проблемно-пошукова робота.

За допомогою схеми сформулюйте визначення сполучника як службової частини мови. Зіставте свої висновки з теоретичним матеріалом підручника.

VІ. Робота з підручником (усно).

Опрацювання теоретичного матеріалу підручника §35 стор. 244.

VІІ. Засвоєння та формування умінь і навичок.

Робота з підручником (письмово).

Виконання вправи 469.

Гра “Не розірви ланцюжок”.

Кожен учень по черзі наводить приклади сполучників.

Попереджувальний диктант.

Визначте в реченні роль кожного із сполучників.

Сонце давно вже зайшло. Але його проміння освітлювало ще з-за горизонту верхи велетенського нагромадження хмар, що насувалися зі сходу на все небо. Хмара була важка, темно-синя, внизу зовсім чорна, а самий верх її, був написаний червоними і чорними мазками. Величні і німі зловісні блискавиці горобиної ночі палахкотіли, не вгасаючи. І все відбувалося в воді, і здавалося, що ми стояли не на землі, що ріки немає, а міжхмарний темний простір, і ми, розгублені в ньому, малесенькі, як рясні піщинки.

Пошукова робота (з використанням комп’ютера).

На місці крапок вставте пропущені сполучники.

Хіба може бути щось прекрасніше, … оця гра барв на ясному небі, … сходить сонце? А пшеничне поле, … вкрите росою, теж грає. Пахне пшениця. Пахощі визріваючого пшеничного зерна нагадують спеку літнього дня … прохолоду лісу, … шум комбайна, … дзвінку дівочу пісню надвечір’я, … смачну тільки що з печі хлібину.

Вслухаймося в степову тишу. Спочатку вона безмежна, … ці поля. Здається все спить. … степ вже прокинувся … жде сонця.

Для довідок. Ніж, коли, що, і, немов, та, й.

Творчий диктант.

Продовжте речення, використовуючи сполучники.

Берегти природу – твій обов’язок, …

Школярі охороняють зелені насадження, …

Ми любимо свій край, …

Творча майстерня.

 • Перш ніж виконати наступне завдання прослухайте поезію (перегляд слайдів).

Безмежно з дитинства кохаю

Красу свого рідного краю –

Дніпра голубінь неозору,

Сосну в надвечір’ї прозорім,

І місяць у хмарках сріблястих,

І свіжість весняного листя,

І синій промінчик волошок

В пшеничному морі колосся.

У ліс завітаю я знову

На тиху сердечну розмову,

Де пахне достигла суниця

І сонце пропалена глиця

Я чую зозулі кування,

Берізок тремтливих зітхання,

Тонкі білозорі сестриці

Сплели свої віти в косиці.

Скажіть, які думки, почуття виникають у вас, коли ви чуєте слова рідний край, рідна земля.

б) Напишіть твір-мініатюру на тему «Мій улюблений куточок природи» або складіть кілька речень про природу, використовуючи сполучники. Сполучники в тексті підкресліть.

Під час виконання роботи звучить композиція Маріконе.

VІІІ. Підсумок уроку.

Тести (з використанням комп’ютера).

 • Службова частина мови, що вживається для зв’язку однорідних членів речення та частин складного речення – це…
  • прийменник;
  • сполучник.
 • Сполучник у реченні виступає
  • підметом;
  • не виступає у ролі члена речення.
 • Сполучник
  • не має лексичного значення;
  • вказує на одночасність дій.

ІХ. Домашнє завдання.

§35 вправа 470 (письмово) або виписати з художньої літератури опис природи, підкреслити сполучники.