Сполучники сурядності, їх групи

Ах, скільки радості, коли ти любиш землю,

Коли гармонії шукаєш у житті!

В. Сухомлинський

Мета. Сформулювати поняття в учнів про сполучники сурядності, їх роль у простому і складному реченнях.

Формувати загально-пізнавальні вміння знаходити сполучники сурядності в тексті, визначати їх групу за значенням, дотримуватись норм милозвучності.

Виховувати високі моральні якості людини.

Тип уроку.         Урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання. Підручник, опорні схеми, комп’ютер, мультимедійна дошка, ілюстрації.

Хід уроку

І. Організаційний момент. Оголошення епіграфа уроку.

Я намагаюся щодня

Не втратити ані краплини

Свого почесного звання

Її величності Людини.

Ж. Маценко

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

 1. Орфографічна хвилинка (з використанням комп’ютера).

Вставте, де потрібно, м’який знак.

Борот..ба, приз..ба, с..огодні, долен..ка, манюсін..кий, осінн..ому, Хар..ків, камін..чик, піз..ній, піс..ня, вір..те, павутин..ці.

 1. Мозковий штурм.
 • Яка частина мови називається сполучником?
 • Чому ця частина мови є службовою?
 • Яку роль в мові виконує сполучник?
 • Що є спільного та відмінного у сполучника і прийменника?
 1. Гра «П’ятий зайвий».

Прочитайте й визначте, яка частина мови у кожній групі слів є зайвою. Свій вибір обґрунтуйте.

Крізь, поміж, однак, через, перед.

Щоб, мовби, оскільки, але, межи.

ІІІ. Повідомлення теми та мети уроку.

ІV. Мотивація навчальної діяльності.

Прочитайте речення, знайдіть сполучники, визначте з-поміж них такі, які:

 • служать для поєднання однорідних членів речення;
 • що виражають протиставлення.

Треба хліба людині й металу,

Треба музики й п’єдесталу

Та, мабуть, над усе до загину

Треба віри людини в людину.

 

Проти вічності неба були ми малі,

Але небо схилялось над нами.

 1. Вивчення нового матеріалу.

За роллю в мові сполучники поділяються на сурядні і підрядні.

Сполучники сурядності вживаються для зв’язку однорідних членів або частин складносурядного речення.

 1. З’ясуйте значення сполучників сурядності, скориставшись схемою.
 2. Робота з підручником.Опрацювання теоретичного матеріалу на сторінці 245.
  • Що нового ви дізнались про сполучники сурядності?

  VІ. Виконання вправ на закріплення знань.

  1. Лінгвістична гра «Естафета».

  Кожен ряд одержує завдання записати на дошці сполучники.

  Учні першого ряду – єднальні сполучники.

  Учні другого ряду – протиставні сполучники.

  Учні третього ряду – розділові сполучники.

  Учень, який написав сполучник, передає крейду іншому зі свого ряду, перемагає той ряд, учні якого швидше виконали завдання й не допустили жодної помилки.

  1. Робота з підручником.

  Виконання вправи 475 (письмово).

  Пояснювальний диктант.

  Запишіть речення. Підкресліть сполучники. Визначте розряд сполучника за значенням. Поясніть вживання розділових знаків. Зробіть синтаксичний розбір речень.

  Життя – не прогулянка і не забава, а важка праця.

  Не замикайтесь на власній персоні, а намагайтесь своїми думками і вчинками вдосконалювати світ.

  Здається, ж люди, все у них людське, але душа ще з дерева не злізла.

  Чи то світ змінився довкола, чи то люди змінились в душі.

  Добра, любові, честі, шани ще квітують квіти і не в’януть.

  1. Вибірковий диктант.

  Прослухайте поезію. Визначте основну думку. Підберіть заголовок. До якого стилю належить ця поезія. Випишіть сполучники.

  Життя одне – хто стане суперечить?

  Людині в нім, як дереву, рости,

  Щоб і тоді, коли настане вечір,

  То вистачило думці чистоти.

  А дні летять, неначе птахи в вирій,

  Буває в них і лиха і біди,

  Та тільки той, хто в щастя завжди вірить,

  Не губить душу в зимні холоди.

  І той, хто віри не згубив,

  Умів добро у людях відшукать,

  Не марно вік на цій землі прожив

  І має, що нащадкам передать.

  Під час прослуховування поезії та під час виконання роботи звучить композиція «Легенда осені» Дідюлі.

  1. Творча майстерня.

  Перегляд слайдів під час розповіді вчителя.

  Погляньте на небо. По блакитному небосхилу так легко і прозоро пливуть хмаринки. Сяє сонечко. Воно дає тепло, і все живе, дивлячись на нього, росте і радіє! А земля! Вона вкрита зеленою травою, засіяна прекрасними квітами. Серед трави чути дзижчання різних комах, над квітами пурхають метелики, літають бджілки. Все це так гармонійно з такою любов’ю поєднано між собою. У природі все так прекрасно!

  Якщо у природі така злагодженість, такий мирний зв’язок, цілісність явищ, процесів, то, звичайно, і людина, людська душа в ідеалі повинна бути такою ж красивою і почуватися так, як почувається вся жива природа.

  • Напишіть твір-мініатюру, використовуючи сполучники, на тему «Як досягти гармонії з самим собою і навколишнім світом».
  • Складіть і запишіть кілька речень, використовуючи сполучники сурядності.

  Під час виконання звучить лірична мелодія «Посвята» Дідюлі

  VІІ. Підсумок уроку.

  Мікрофон.

  • Які граматичні ознаки властиві сполучнику як службовій частині мови?
  • Який сурядний сполучник може вживатися і як єднальний, і як протиставний? Свою відповідь обґрунтуйте.
  • Назвіть синонімічний сполучник до сполучника а.
  • Які сполучники сурядності виражають поєднання або приєднання?
  • За яких умов перед і вживається кома?

  VІІІ. Домашнє завдання.

  Стор. 244-245 вправа 475 або виписати з художньої літератури невеликий текст з сурядними сполучниками.