Сполучники підрядності, їх групи за значенням. Уживання сполучників підрядності у складному реченні

Мета. Сформувати в учнів поняття про сполучники підрядності, їх роль у тексті.

Формувати загально‑пізнавальні вміння знаходити сполучники підрядності в реченні; визначати їх групу за значенням, доцільно замінювати підрядні сполучники синонімічними, правильно вживати їх відповідно до смислових зв’язків.

Виховувати любов до рідного краю.

Тип уроку.         Урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання. Підручник, опорні схеми, комп’ютер, ілюстрації.

Хід уроку

І. Організаційний момент. Оголошення епіграфа уроку.

Без верби і калини

нема України

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

 1. Мозковий штурм.
 • Яка частина мови називається сполучником?
 • На які види поділяються сполучники за значенням? Навести приклади.
 • Назвіть групи сурядних сполучників за значенням.
 • Які є сполучники за способом уживання? Чим відрізняються повторювані сполучники від парних?
 1. Робота з картками.
Картка 1

Переписати речення в такій послідовності:

1)     речення у яких сполучники поєднують однорідні члени;

2)    складні речення, у яких сполучники поєднують їхні частини.

Він свята пам’ятає, а будні просипає.

Дурний по санях дрижить, а кожух під ним лежить.

Йшов через ліс, а дров не бачив.

Халяви діряві, зате підошви з дуба.

На голові чиряк, а він ногу шкандибає.

Три дні молов, а курка за день з’їла.

Мені їсти хоч з корита, але досита.

 

Картка 2

Переписати, розставити розділові знаки. Підкреслити сполучники сурядності, визначаючи їх розряд за значенням.

Весь небозвід то палав то чорнів. Земля чекала теплих днів а скрізь крутила веремія. На вулиці мороз і сніг та гаряче було у грудях. Калина цвіте над водою і небо над нею сія. Цей зухвалий соловейко то ридає то сміється рік за роком і вік за віком.

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

 1. Прочитайте текст. Визначте його головну думку.
 2. Знайдіть у тексті сполучники, які з’єднують головну й залежну частини складного речення.

Майже в усіх народів є улюблені рослини-символи. У канадців – клен, у росіян – берізка, а у нас – верба і калина. З давніх-давен наш народ опоетизував кущ калини, бо в ній материна любов і мудрість. Наруга над нею вкривала людину ганьбою. Дітям, щоб ті не нівечили цвіту, казали: не ламайте калину, бо накличете мороз. Справді, калина цвіте наприкінці весни, коли вже відходять заморозки.

Колись цю рослину цінували особливо. Не було, здається, хати біля якої не кущувала б калина. Як забіліють квіти, дівчата ними прикрашають коси. А вже коли достигали плоди, їх вішали попід стріхою – йдеш, бувало, селом, а хати неначе в коронах, червоніють густими намистинками.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

 • Опрацюйте таблицю і підготуйте повідомлення на лінгвістичну тему.
  • Опрацювання теоретичного матеріалу.

  За підручником на с. 247 (усно).

  1. Засвоєння знань та формування умінь і навичок.
  2. Виконання вправи 472 (усно).
  3. Вибірково-розподільний диктант.

  Прочитайте текст. Випишіть в одну колонку сполучники сурядності, а в іншу сполучники підрядності.

  Верба – давній символ України. Скажемо тільки одне слово – Україна – і уявляємо вербу – край долини. Окрім краси, що хвилює людське серце, верба дає нам багато користі. Вона ніби позначка води на карті України. Тому криницю копають під вербою, бо на сухому місці це дерево ніколи не росте. Верба фільтрує та дезинфікує воду й вербовий дух люблять бджоли. Вербова деревина завжди використовувалась для виготовлення національних музичних інструментів – кобзи та бандури.

  1. Пошукова робота (з використанням комп’ютера).

  Прочитайте речення, розставте пропущені розділові знаки. Визначте в реченнях сполучники підрядності та їх групи за значенням.

  1. Верби як незрадлива сторожа охороняють плесо сивого Дніпра.
  2. З п’ятисот видів верб які ростуть на нашій планеті тридцять припадає на Україну.
  3. Калина це той символ що пам’ять людську береже нагадуючи про милий край це символ безсмертя.
  4. Немає в народній медицині ліків від застуди ніж калиновий чай.
  5. Усюди калини наче яскраві вогники виграють на гілках навіть і взимку коли випаде сніг.
  6. Творча майстерня.
  7. Складіть декілька речень про одвічні символи України: вербу і калину.
  8. Складіть твір-мініатюру на тему «Без верби і калини нема України», використовуючи сполучники сурядності та підрядності. Визначте розряди сполучників за значенням.

  Під час виконання звучить лірична мелодія.

  VІ. Підсумок уроку.

  Тест (з використанням комп’ютера).

  • Визначте рядок, у якому всі сполучники належать до підрядних.
   • Мовби, проте, але, як
   • Щоб, ніби, коли б, оскільки
   • Якщо, чи, що, то… то
  • Визначте рядок, у якому вжито підрядні сполучники причини.
   • Хай тобі полюбиться країна в далині від рідного села, але в серці буде Україна.
   • Я чолом до землі припаду і відчую, як сонячно бродить життєдайніший, промовистий дух.
   • Розумію, друже, твою втому, бо і сам з-за моря на Вкраїну невсипуще прагнув я додому.
  • Вкажіть правильне твердження.
   • Сполучники підрядності з’єднують однорідні члени речення.
   • Сполучники підрядності з’єднують головну і залежну частини складного речення.
   • Сполучники підрядності з’єднують рівноправні частини складного речення.
  • Установіть відповідність між підрядними сполучниками та їх групами.
  а)    Як, якщо, якби, коли б

  б)   Щоб, для того щоб, аби

  в)    Щоб, що, як

  1.       З’ясувальні

  2.     Умовні

  3.     Мети

  VІІ. Домашнє завдання.
  Ст.. 245, 247 вправа 480