Групи сполучників за будовою. Правопис сполучників.

Мета. Розширити знання учнів про прості, складні і складені сполучники, їх правопис.

Формувати загальнопізнавальні вміння знаходити різні за будовою сполучники в реченні, визначати їх групу за значенням, розвивати творчі вміння розмежовувати складні сполучники та однозвучні з ними слова.

За допомогою мовно-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти зміцненню любові до матері, батька, родини.

Тип уроку. Комбінований.

Обладнання. Підручник, опорні схеми, комп’ютер, ілюстрації.

Хід уроку

І. Організаційний момент. Оголошення епіграфа уроку.

І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син, і буде мати,

І будуть люди на землі…

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

 1. Орфографічна хвилинка (з використанням комп’ютера).

Вставте пропущені літери е, и на місці крапок.

С..ло, с..стра, ч..р..да, чов..н, д..ректор, пш..ниця, л..мон, л..вада, д..сципліна, тр..вога, м..дальйон, д..зайн.

 1. Мозковий штурм.

1) Чим відрізняються службові частини мови від самостійних.

2) Назвіть службові частини мови.

3) Що таке сполучник?

4) Як поділяється сполучник за значенням?

5) Назвіть розряди підрядних сполучників.

 1. Робота з індивідуальними картками.
Картка 1

Перепишіть речення. Розставте правильно розділові знаки. Вкажіть сполучники та визначте їх розряд за значенням.

1. Життєві істини прості неначе батьківські поради. 2. Ненавиджу якщо не вміє слово моє змовчати. 3. В’ється перед нами шлях немов змія. 4. Дорога з’єднує місця де ми давно вже не бували.

В останньому реченні підкресліть головні та другорядні члени.

 

Картка 2

Перепишіть речення. Розставте правильно розділові знаки. Вкажіть сполучники та визначте їх розряд за значенням.

1. Поет не боїться від ворога смерті бо вільная пісня не може умерти. 2. Коли господарі коло ниви ходять вона родить. 3. На обрії сніжок мов килим опада. 4. Сонця ще не було видно хоч далекі шпилі вже рожевіли. 5. Я посланий щоб виконать закон.

В останньому реченні підкресліть головні та другорядні члени.

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

 1. Прочитайте текст. Визначте його стилістичну належність. Доберіть заголовок.

З першої хвилини життя схиляються над нами обличчя матерів. В тривозі й любові, в замилуванні та надії вдивляються матері в своїх дітей, сподіваючи і прагнучи щастя для них. Всім своїм життям і працею утверджують в нас кращі риси людяності і добра.

Матері… Все життя дивляться вони нам услід, вирядивши в люди. Так і стоять на початку всіх наших доріг, навіть, коли їх не стає. Стоять і дивляться сподіваються від своїх дітей найвищих злетів, тому що і в останню хвилину думають про те, щоб діти їхні жили гідно серед людей.

 1. Випишіть сполучники, вжиті в тексті. Чи однакові вони за будовою?

ІV. Оголошення теми і мети уроку.

 1. Вивчення нового матеріалу.
 2. Дослідіть будову поданих сполучників.

Назвіть прості, складні і складені сполучники.

Свої міркування співставте з теоретичним матеріалом на сторінці 248.

 1. Вибірково-розподільний диктант (з використанням комп’ютера).

Розподілити сполучники за будовою.

До І колонки – прості, до ІІ – складні, до ІІІ – складені.

Мов, якби, бо, через те що, після того як, що, щоб, аби, зате, незважаючи на те що, але, проте, для того щоб, як, ніби, якщо, наче, як тільки, коли б, так що, хоч.

 1. Слово вчителя.

Складні сполучники проте, зате, щоб, якби слід відрізняти від однозвучних займенників те, що та прислівника як, вжитих з прийменником про, за і часткою би (б), які пишуться окремо. 

Алгоритм розрізнення сполучників і однозвучних слів.

 1. Пояснювальний диктант.

Зніміть риску. Обґрунтуйте орфограми.

 1. Яким би убогим було наше життя, як/би не мамина пісня. 2. Наші матері завжди мріють про/те, що/б щасливо жилося їхнім дітям. 3. Навіть ціною власного життя, закривають грудьми, від усього лихого, про/те не можуть матері захистить своїх дітей від війни. 4. Де/б ми не були, як/би не склалося наше життя, нас завжди зігріватиме материнська любов.
 2. Творче конструювання.

Продовжте речення.

 1. Шануй свого батька і неньку, щоб… 2. Доля навчила мене, як… 3. Материн гнів, як… 4. Нема того краму, щоб… 5. Мати одною рукою б’є, а…
 2. Творча майстерня.
 3. Напишіть твір-мініатюру «Найкращий подарунок для моєї мами», використовуючи сполучники підрядності.
 4. Складіть декілька речень про свою маму, використовуючи сполучники підрядності.

Під час виконання роботи звучить музична композиція.

VІ. Підсумок уроку.

Мікрофон.

 • Як поділяють сполучники за будовою?
 • Які сполучники пишемо разом?
 • А які – окремо?
 • Як розрізняти сполучники зате, проте та однозвучні слова?

VІІ. Домашнє завдання.

Теоретичний матеріал підручника на сторінці 248, 251, 253.

Дібрати з художньої літератури або скласти самостійно речення зі словами: якби – як би, щоб – що б, проте – про те або вправа 494.