Називні речення. Повні і неповні речення. Тире в неповних реченнях

Мета: поглибити й систематизувати знання учнів про називні (номінативні) односкладні речення; сформувати вміння виділяти називні з-поміж інших видів односкладних речень; удосконалювати навички правильно визначати види односкладних речень, конструювати їх і використовувати в усному й писемному  мовленні; розвивати логічне мислення; виховувати любов до точного та образного слова.

Тип уроку: формування практичних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

Бліц-опитування

— Які речення називаються односкладними?

— На які умовні групи їх можна поділити?

— Чи бувають односкладні речення поширеними?

— Повними?

III. Підготовка до сприйняття нового матеріалу

Письмова робота

Запишіть речення. Які з них є односкладними?

У формі підмета чи присудка виражено головний член?

Зимовий вечір. Тиша. Ми. Я вам чужий, я знаю. (П. Тичина.)

— Речення з головним членом підметом — називне.

IV. Оголошення теми й мети уроку

V. Вивчення й усвідомлення нового матеріалу

Дослідження-характеристика мовного матеріалу

Виділіть у реченнях головні члени. Укажіть називні речення, охарактеризуйте спосіб вираження їхніх головних членів. Чи мають вони другорядні члени речення? Які саме?

  1. А ось ліси, покриті димом. (Л. Дмитренко.)
  2. Ось і місток, за яким починалося село. (І. Муратов.)
  3. Зелений луг. Над лугом в’ється чайка. (М. Рильський.)
  4. Спориш. Нагідки. Стиглі свічі лип. І скручений панич дереться вгору. (М. Боровко.)
  5. Ліс. Безсилі метелики. Лампа і сніжний папір. (М. Рильський.)

Метод «Мозковий штурм»

Чи будь-яке речення, у якому головний член — підмет, виражений іменником у називному відмінку, буде односкладним називним?

Виконайте синтаксичний розбір речень.

Хата… Біля хати садочок. На небі сонце.

— Із другорядних членів у називному реченні може бути лише означення.

Творчий диктант

Поширте подані називні речення другорядними членами.

Зима. Народ. Сніги. Ліс. Річка.

Граматична трансформація

Подані повні речення трансформувати в неповні, вилучивши з них дієслова-присудки. Записати, ставлячи на місці пропуску присудка тире.

1. Праворуч видніється очерет, ліворуч видніються тополі, сосни, яблука, черешні (І. Сенченко). 2. Обабіч гірської річки Брустурни розташовані гуцульські оселі (М. Грепиняк). 3. Над горами світить платинове, сліпуче сонце (В. Винниченко). 4. Довкола знаходиться повно мулу й ломаччя (В. Гей).

Матеріал для вчителя. 1. Праворуч — очерет, ліворуч — тополі, сосни, яблука, черешні (І. Сенченко). 2. Обабіч гірської річки Брустурни — гуцульські оселі (М. Грепиняк). 3. Над горами – платинове, сліпуче сонце (В. Вінниченко). 4. Довкола — повно мулу й ломаччя (В. Гей).

— Чи потрібний попередній контекст, для того щоб зрозуміти зміст відновлених неповних речень?

VI. Підбиття підсумків уроку

Рефлексія

— Чим відмінні називні речення від інших видів односкладних?

— Які члени можуть бути в називних реченнях?

— Де вони використовуються в мовленні?

VII. Домашнє завдання

  1. Вивчити матеріал підручника.
  1. Уявіть, що ви — пасажири поїзда. За вікном пробігають різноманітні краєвиди. Відтворіть їх за допомогою номінативних речень (можна використати інші види односкладних речень).