Народні перекази: «Білгородський кисіль», «Прийом у запорожців»

Мета: сформувати поняття про ідейно-художнє багатство народних переказів; вчити учнів аналізувати художній твір, оцінювати вчинки героїв; розвивати навички вдумливого виразного читання, переказування; розвивати культуру зв’язного мовлення, логічне мислення, творчу уяву; виховувати в учнів пізнавальний інтерес до національних переказів; допитливість, шанобливе ставлення до наших предків; сприяти осмисленню того, що в житті постійно присутні добро і зло; виховувати активну життєву позицію щодо зла й несправедливості.

Тип уроку: сприйняття і засвоєння нових знань

Обладнання: підручник, ілюстрації до переказів, вислів на дошці

Хід уроку

I. Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Вступне слова вчителя

Мабуть, ніякі твори не викликають у нашій душі стільки теплоти, як твори усної народної творчості. Вони повертають усіх у безтурботне дитинство, сповнене сонячним світлом, посмішками батьків та найфантастичнішими мріями. Ви перегорнули чимало фольклорних сторінок, які відкрили вам світ фантазії й мудрості нашого народу.

Найдавнішими видами усної народної творчості є міфи та легенди. Ми познайомилися з вами з цими видами народної творчості.

III. Актуалізація опорних знань

1. Поясніть, за якими ознаками твір «Берегиня» — міф, а «Як виникли Карпати» — легенда.

2. Який момент у міфі «Берегиня» найбільш емоційно напружений? Чому ви так уважаєте?

3. Який учинок угорського короля з легенди «Неопалима купина» свідчить про те, що він розважлива людина?

4. Чи можна репліку Карпа: «За мою роботу, пане, прийдеться платити» вважати зухвалістю? За що люди любили цього хлопця? Який фрагмент із легенди «Чому в морі є перли і мушлі» фантас­тичний?

5. Розгляньте ілюстрацію до легенди «Як виникли Карпати». Чи вдало, на вашу думку, вона передає процес створення Карпат за легендою? Чому ви так уважаєте?

Робота з епіграфом

З того часу, як стоїть світ, людська фантазія творить

У своїй уяві різноманітну невидиму силу, що зо всіх боків оточує людину.

В. Королів-Старий

ІV. Оголошення теми та мети уроку

Сьогодні ми поринемо у світ ще однієї чарівної сторінки усної народної творчості – народних переказів. Як ви вважаєте, над чим ми будемо працювати сьогодні на уроці?

V. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу

Виразне читання учнями переказу «Білгородський кисіль».

Первинна рефлексія.

Поділіться своїми емоціями, враженнями, думками після прочитання твору.

Бесіда за змістом прочитаного твору:

1. Чим народні перекази близькі до легенд і в чому полягає між ними різниця?

2. Чи є в переказі «Білгородський кисіль» фантастичні елементи? Чому ви так уважаєте?

3. Чому печеніги змогли оточити Білгород?

4. Що вирішили білгородці?

5. Що порадив городянам старець?

6. Як змогли білгородці перемогти ворогів?

Випишіть із переказу «Білгородський кисіль» слова, які в сучасній мові не вживаються. Яку роль вони відіграють у художньому тексті?

Заповнення паспорту твору (колективно, учні роблять записи в зошити).

Тема: розповідь про перемогу білгородців над печенігами.

Ідея: уславлення мужності, відваги народу у боротьбі з ворогами, уміння допомогти у скрутну хвилину.

Основна думка: людина без батьківщини – що дерево без коріння.

Жанр: народний переказ.

Дійові особи:  князь Володимир, старці, городяни, печеніги.

Робота в парах.

Складіть у робочому зошиті список персонажів, які допомагають іншим.

Хто допомагає?

Як саме допомагає?

Представлення результатів проведеної роботи, доповнення.

«Точка зору»

Чи хотіли б ви бути таким мудрим, як старець?

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Самостійна робота – гра «Так – ні».

Перевірте правильність поданих тверджень.

1) Володимир пішов до Києва з воїнами для боротьби проти печенігів.

2) Печеніги довідалися, що князя немає, прийшли й оточили Білгород.

3) Люди повідали старцю, що не будуть здаватися.

4) Сказав їм старець: Візьміть по жмені вівса, або пшениці, або висівок.

5) Городяни здалися печенігам.

6) Печеніги забрали заложників і забралися геть.

Виразне читання учнями переказу «Прийом у запорожців».

Первинна рефлексія.

Поділіться своїми емоціями, враженнями, думками після прочитання твору.

Бесіда за змістом прочитаного твору:

1. Що ви знаєте про Запорозьку Січ? У якій частині України вона знаходилася?

2. Як козаки вибирали собі запорожця?

3. Яка риса хлопця, якого прийняли в запорожці, найбільше сподо­балася козакам?

Знайдіть у переказі «Прийом у запорожці» жартівливі моменти й прочитайте їх.

Випишіть із переказу «Прийом у запорожці» слова, які вживали запорожці. Яку роль вони відіграють у художньому тексті?

Заповнення паспорту твору (колективно, учні роблять записи в зошити).

Тема: розповідь про вибір товариства.

Ідея: запорожці сміливі, відважні, з почуттям гумору.

Основна думка: людина без товариша не може бути переможцем .

Жанр: народний переказ.

Дійові особи:  запорожці, хлопці з Гетьманщини

Кінцівка 

Робота в парах.

Складіть у робочому зошиті список персонажів

Козаки

Вороги

VII. Підсумок, оцінювання, рефлексія.

– Що було найважчим для вас на уроці? що найлегшим?

– Над чим варто ще попрацювати?

– Оціни свою роботу на уроці.

Виставлення, мотивація оцінок.

VIII. Домашнє завдання.

Сторінки 21-28, читати, відповідати на запитання

Створити власні ілюстрації до творів (за бажанням).