Вступ. Роль і місце літератури вжитті нації. Розвиток літератури.

Тема. Вступ. Роль і місце літератури вжитті нації. Розвиток літератури. Творча індивідуальність митця. Художній твір – нова естетична дійсність, що вбирає свій час і є носієм загальнолюдських вартостей. Аналіз твору в історичному та естетичному  контекстах.

Мета. З’ясувати роль художньої літератури, питання розвитку літератури, окреслити поняття –  творча індивідуальність митця, поглибити знання учнів щодо понять про художній образ, художній твір; розвивати у школярів навики самостійної роботи в досягненні знань, культуру зв’язного мовлення, логічне мислення, пам’ять, увагу, спостережливість, формувати кругозір учнів; виховувати любов до художньої  літератури.

Тип уроку. Урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання. Підручник, виставка книг художньої літератури, портретної галереї письменників, які будуть вивчатися у 9 класі.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

1. Чим відрізняється усна народна творчість від книжної літератури?

2. Які види усної народної творчості ви знаєте?

3. Що таке художня література? (Художня література – вид мистецтва, що зображує дійсність, створює художні образи за допомогою слова; сукупність творів цього виду мистецтва: епос, лірика і драма).

4. Що таке художній образ? (Художній образ – специфічна для літератури (і мистецтва взагалі) форма відображення дійсності, у творенні якої основну роль відіграють почуття, мислення, особливості світосприйняття автора-митця).

ІІІ. Оголошення теми і мети уроку

ІV. Вивчення нового матеріалу

Вступне слово вчителя

Дорогі друзі! Ми з вами вирушаємо у цікаву мандрівку вглиб віків, до наших праоснов. У нас попереду знайомство з стародавніми пам’ятками праукраїнської культури , дослідження літописів. Ми потрапимо у незвичайні пригоди разом з відважним Енеєм, побуваємо у Запорозькій Січі, щоб навчитися у героїв Т. Шевченка та П. Куліша не тільки хоробрості, мужності, але й вмінню цінувати товаришів, бути справжніми патріотами своєї країни.

Тому я запрошую вас у подорож з книгою, яка перенесе читача в інші епохи, дозволить заглибитися  в долю героїв, разом з ними радіти і сумувати, переборювати найтяжчі випробування, йти на героїчні подвиги.

Прочитайте епіграф. Поясніть, як ви розумієте слова відомого письменника.

«Поети єсть сіль землі, гордість і слава того народу, серед которого  з’явились,  вони служать вищим ідеалам, вони піднімають народний культ».

( І. Карпенко-Карий)

Література – явище суспільно важливе і патріотичне, бо вона зберігає духовні надбання минулого, розвиває мову народу. Будить байдужих і збагачує духовно спраглих. В  українського слова – місія особлива. Воно споконвіку було покликане зберігати дух народу, гартувати його, вказувати шлях свободи.

Митець також здійснює вплив на суспільство. Адже мистецтво не просто віддзеркалює життя, а й певним чином оформляє його. Але як саме? Захоплюючись улюбленими літературними героями, люди наслідують їх у своїй поведінці, поглядах, смаках тощо. У такий спосіб ідеї митця матеріалізуються, втілюються, впливають на реальне життя.

Інколи художні твори  справляють виразний, сильний вплив на свідомість цілого народу. Важко переоцінити місце Т. Шевченка в долі українського народу. До початку ХІХ століття наша нація була цілком упокорена, знекровлена загребущими сусідами: еліту знищено або зросійщено, сполонізовано,  самоврядування дощенту ліквідовано, загублено козацтво, культуру задушено. І ось з’являється  «Кобзар» Т. Шевченка з геніальним художнім осягненням величі здобутків наших предків, з вірою у нове відродження Батьківщини, завтрашнє її звільнення і розквіт, із закликом до земляків жити, творити, боротися задля світлого майбуття. Фактично творчість Шевченка пробудила українську націю від летаргійного сну, уможливила її подальше існування.

Тож  у десятиліття  нашої вистражданої незалежності маємо з належною пошаною звернутися до імен літописців української історії – від славетного Нестора до Олеся Гончара, Василя Стуса, Ліни Костенко.

Прослухайте уривок, які історичні події зображені у ньому? Пригадайте, з якого твору взято уривок?  Яку роль літератури ілюструє цей фрагмент?

Отже, у цьому уривку відтворені реальні історичні події ХУІ століття, коли на українські землі нападали татарські завойовники. Це уривок з твору О. Назарука «Роксоляна»

Прослухайте уривок, з’ясуйте, про який період в житті українського суспільства розповідається? З якого це твору? Чому Остап змушений тікати за Дунай? Про яку роль літератури йдеться в цьому уривку?

Отож, автор розповідає про тридцяті роки ХУІІІ століття, період кріпаччини, закликаючи український народ боротися за волю. М.Коцюбинський «Дорогою ціною».

Пролемно-пошукове завдання

Прослухайте уривки з поезії. Порівняйте їх, з’ясуйте чи належать вони одному автору чи ні? Чи відрізняється манера  змалювання природи в поданих уривках.

Аналіз художнього тексту

У багатьох художніх творах можна знайти глибоке віддзеркалення певних моментів історії суспільства. Проте літературу не можна зводити до світлини, історичного документа, літописа-хроніки. Потрібно чітко розрізняти уявне, бажане, реальне.

V. Закріплення опрацьованого матеріалу

Мікрофон

– Що таке художня література?

– Що відтворюють письменники у своїх творах?

– Які періоди розвитку літератури ви знаєте?

– У чому полягає творча індивідуальність митця?

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання. Підготувати усне повідомлення «Роль літератури у житті нації»