Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї, щ

Мета: поглибити знання п’ятикласників про знаки письма, алфавіт; удосконалювати вміння визначати звукове значення букв у слові; навчити відрізняти звуки від букв; формувати загальнопізнавальні вміння порівнювати одні букви, звуки з іншими та робити висновки; розвивати вимову та слухову культуру, дикцію, цікавість до вивчення розділу «Морфологія»; виховувати культуру мовлення, любов до рідного слова.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань, формування практичних навичок і вмінь.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

Записати фонетичною транскрипцією слова

Ящірка, ягуар, мрія, щавель, бджілка, дзвінок, їдальня, буряк.

Зробити фонетичний розбір

сіль

ІІ. Відтворення теоретичних відомостей

1. Який розділ науки про мову вивчає знаки письма?

2. Які ви знаєте знаки письма?

3. Для чого вживається апостроф, дефіс, розділові знаки?

4. Який розділ науки про мову вивчає звуки мовлення?

5. Як позначаються звуки мови на письмі?

6. У чому полягає відмінність між звуком і буквою?

7. Що вивчає графіка?

8. Який знак не має звуку?

9. Як об’єднуються букви в мові?

10. Чому знання алфавіту є необхідним?

ІІІ. Оголошення теми і мети. Мотивація навчальної діяльності

ІV. Пояснення нового матеріалу

Розповідь вчителя

Усі букви розташовані в певному порядку, називаються алфавітом (абеткою, азбукою). У сучасному українському алфавіті 33 букви. Вони розташовані в такому порядку і мають такі назви

Розташування букв в алфавіті – традиційне. Його треба запам’ятати.

За алфавітом, щоб легко знаходити їх, розміщують слова в словниках, довідниках, енциклопедіях, картотеках, складають списки людей, різні каталоги тощо. Розташовуючи за алфавітом, враховують не тільки їхні перші букви, а й усі наступні. Апостроф і дефіс при розташуванні слів за алфавітом не враховуються.(демонстрація словників)

Лінгвістична казка «Як виник алфавіт»

Було це дуже давно. Жили собі у незвичайному царстві звуки. Все було би добре, коли б у їхньому царстві панував закон-порядок. Незадоволені ставали звуки від того, що вимовляли їх так, як кому заманеться, а букв тоді ще не було.

От і вирішили звуки обрати собі царя. Голосні вибрали А, а Приголосні — Б. Кому з них бути царем? Почалися суперечки. Приголосних було більше, тому вони перемогли. Царем став Б. Він сильніше любив Приголосних, догоджав їм. Коли збирав звуки на раду, то Приголосні садив на найпочесніші місця. А Голосні завжди сиділи десь у куточку.

Не захотіли Голосні терпіти приниження. Змовились вони й утекли. У царстві стався переполох, замість слів виходили якісь дивні звукосполучення.

Зрозуміли Приголосні, що без Голосних їм не обійтись. Пішли вони на розшуки. Багато царств обійшли та все даремно. Приголосні розділились на групи, продовжували пошуки. Одного разу втомлені Л, Ф, В, Т сіли перепочити. Раптом вони почули дивні слова, складені тільки з голосних. Зрозуміли Л, Ф, В, Т, що у цьому маленькому царстві проживають Голосні.

Тоді звуки вирішили намалювати себе і своїх друзів на папері. Вийшли дивні слова: «Ш…н…вн… Г…л…сн…! Пр…с…м… в…б…ч..нн…. П…в…рт..,йт…сь. Ч…к…м…».

Листочки з дивним текстом розвішали по всьому царству. Коли Голосні побачили написи, то вони відразу здогадались, що мало бути на місці пропусків. Кожен Голосний звук намалював себе. Всі разом Голосні вирішили повернутись.

Щоб жити у злагоді, звуки придумали створити склад Букв, який вони назвали Алфавітом. З того часу звуки стали позначатись певними літерами. Але одна буква могла виражатись двома звуками (Щ) або дві букви могли означати один звук (ДЗ). Букви і Звуки про все мирно домовились і видали чіткі закони-правила. Царем обрали звук А, царицею стала літера А. В алфавіті ця буква стоїть на найпочеснішому місці.

Самостійна робота учнів з підручниками. Опрацювання теоретичного матеріалу в підручнику.

V. Виконання вправ на закріплення.

Розмістити в алфавітному порядку подані назви міст:

Київ, Рига, Париж, Варшава, Неаполь, Афіни, Львів, Одеса, Мінськ, Делі, Брест, Женева, Севастополь, Черкаси, Тбілісі, Єреван, Харків, Ялта, Ужгород.

Фізкультхвилинка

Записати в алфавітному порядку слова, що починаються з тієї самої букви. Перевірити себе за орфографічним словником .

Листя, лижник, лицар, лимон, лиман, лещата, леопард, лекція, лектор, ліки.

Пригадайте і запишіть в алфавітному порядку назви дерев, які ростуть в нашій місцевості;

(Береза, клен, липа, явір, дуб, ясен, акація, ялина, сосна і т.д.)

Вправа «Хто більше»

Від поданих слів утворіть нові, змінюючи першу літеру.

Бій, рік, порт, мак, вір, січ.

«Хвилинка – цікавинка»

1. Чого багато має болото, менше – озеро, ще менше – море, а зовсім не має річка? ( букву о)

2. Що мають дуб, бузок, яблуня, груша, але не мають ні граб, ні ясен, ні клен, ні слива. (Букву у)

3. Відкинувши одну літеру, перетворіть маленьку комаху на морського рака. (комар-омар)

4. Відкинувши один звук, перетворіть рослину на комаху, що нагадує бджолу. ( хміль – джміль)

5. Від назв яких двох букв стає жарко, гаряче? (пече)

6. Який молочний продукт можна перетворити на злак, прочитавши справа наліво? (сир-рис).

7. Що знаходиться всередині школи?( О )

8. Що стоїть між підлогою і стелею? ( І )

9. Чим закінчується і зима, і весна? ( А ).

Вправа «Шифрувальник»

Словникова робота: прояснити слово «Шифрувальник»

Розшифрувати українське народне прислів’я, користуючись алфавітом.

Пояснення вчителя. У алфавіті кожна буква має свій порядковий номер. За ним можна зашифрувати чи розшифрувати слово чи фразу. Наприклад:

1,16,25,1,3,12,23 – алфавіт

24; 15,18,11,19,27,12; 29,24,15,1,14; 18,7,2,24,15,3,11; 1; 6,24,17,15,11.

Відповідь: У книжці шукай не букви, а думки.

Пояснити розділові знаки в реченні.

VІ. Підсумки уроку

VІІ. Домашнє завдання

Параграф 25 вправа 195