Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові

Мета: дати учням поняття про пряму мову, навчити відрізняти пряму мову від слів автора, правильно інтонувати речення з прямою мовою та ставити в них потрібні розділові знаки; розвивати творчу уяву, культуру мовлення

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал

Тип урокy: вивчення нового матеріалу

І. Актуалізація опорних знань учнів

ІІ. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроків

Платон Воронько

Облітав журавель…

Облітав журавель

Сто морів, сто земель,

Облітав, обходив,

Крила, ноги натрудив.

Ми спитали журавля:

— Де найкращая земля?

Журавель відповідає:

— Краще рідної немає!

1. Що ми запитали у журавля?

2. Як ви думаєте, ви передали слова дослівно? Без змін? Нічого не додали?

3. Що відповів журавель? Повторіть слова журавля.

Отже, ви передали слова, сказані героями дослівно і без змін. Як же називаються ці слова? Сьогодні на  уроці про них і дізнаємось.

ІІІ.  Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

Слово вчителя

Розділові знаки при прямій мові. (Опрацювання за схемою.)

А: «П!?».

А: «П».

«П!?» — а.

«П»,— а.

Робота з підручником

1) Опрацювання теоретичного матеріалу

2) Виконання вправ і завдань

Колективна робота

Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи. Укажіть слова автора та пряму мову. Поясніть постановку розділових знаків.

Дід учив: «Бережися ганьби! Ми козацького чесного роду». Дід учив: «Батьківщину люби, Україну в годину й негоду!» (С. Литвин) «Не кидайсь хлібом, він святий!» — в суворості ласкавій, бувало, каже дід старий малечі кучерявій. (М. Рильський) «Не хлібом єдиним» — резонні слова. Та я пам’ятаю, бабуся казала: «Як хліб на столі, не болить голова». Й окрайчиком хліба внучат частувала. (Л. Паниченко)

Вправа 158

Самостійна робота

IV. Закріплення знань, умінь і навичок

Конструювання речень

Перебудуйте подані речення на речення з прямою мовою.

Хвалилась вівця, що в неї хвіст як у жеребця. Хвалилась калина, що з медом солодка. Казав хрін, що він добрий з м’ясом. А м’ясо каже, що воно й без хрону добре. Хвастала кобила, що з возом горшки побила. (Нар. творч.)

Синтаксичний практикум

Складіть речення з прямою мовою таким чином, щоб подані словосполучення й речення виступали в ролі слів автора.

Батько говорив; матуся радила; відповідав чемно; Оленка захоплено вигукнула; дідусь спитав; командир наказав.

V. Домашнє завдання ст..75-76, вправа 159